U paketiću iznenađenja Zagonetne biljke pronađite zemlju i sjeme u kombinacijama ukrasno cvijeće, začinski ililjekoviti mix! 😁😁😁